Kontakt

Międzyszkolny Klub Sportowy „Juvenia” Wrocław
ul. Borowska 1-3, 50-529 Wrocław
(budynek Dolnośląskiej Federacji Sportu)

Kontakt z Klubem: juvenia@juvenia.pl lub faks 71 722 79 15
(w nagłych sytuacjach tel. 502 130 200 – Wiceprezes Grzegorz Widanka)

Internet: www.juvenia.pl

NIP 896-10-04-612
KRS 0000183058 z 11.12.2003 r.

Konto bankowe nr 07 1020 5242 0000 2002 0122 7388
PKO BP SA III O/Wrocław

Bieżące informacje: http://www.facebook.com/JuveniaWroclaw

Mapa: