Wsparcie

Wszystkich sympatyków sportu, którzy chcieliby wesprzeć naszych zawodników w drodze do osiągania jeszcze lepszych wyników zachęcamy do kontaktu z władzami Klubu.

Najprostszą i najwygodniejszą formą wsparcia jest darowizna na rzecz Klubu.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) i od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć również darowizny przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie. Nasze stowarzyszenie spełnia powyższe wymogi.
Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż:
– 10% uzyskanego dochodu od osób prawnych,
– 6% uzyskanego dochodu od osób fizycznych.
Więcej informacji w załączonym wzorze darowizny.

umowa_darowizny


Istnieje również możliwość przekazania 1% od podatku za pośrednictwem Fundacji Studenckiej Młodzi Młodym. W roku 2016 uzyskaliśmy tą drogą wsparcie w kwocie
3 509,73 zł (trzy tysiące pięćset dziewięć zł i 73 gr).
Dane do wypełnienia PIT:

1procA 1procB