RODO – obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo, na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy o sposobie i celu w jakim przetwarzamy dane osobowe, a także o przysługujących prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

 1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?

Administratorem podanych danych osobowych jest Międzyszkolny Klub Sportowy „Juvenia” Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, adres: 50-529 Wrocław, ul. Borowska 1-3, zarejestrowany pod numerem KRS 0000183058, NIP 8961004612, Regon 930174680.

W celu uzyskania informacji nt. zakresu i sposobu przetwarzania danych możesz się z nami skontaktować poprzez adres email: juvenia@juvenia.pl lub pisemnie na podany wyżej adres naszej siedziby.

 1. Dlaczego przetwarzamy dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się dla realizacji celów statutowych MKS „Juvenia” Wrocław, a zwłaszcza szkolenia dzieci i młodzieży, organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych oraz wypoczynku, w związku z wykonywaniem ciążących na nas obowiązków prawnych np.:

 1. rezerwacji noclegów, wyżywienia,
 2. zgłoszenia do startu w zawodach i udziału w szkoleniach,
 3. zapisów na wyjazdy, w tym obozy i zgrupowania,
 4. wystawiania dokumentów biurowych i księgowych, w tym rachunków,
 5. ubezpieczenia uczestników zajęć,
 6. zapewnienia opieki medycznej i bezpieczeństwa uczestników zajęć.

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

 1. a) przez czas wykonywania obowiązków np. wystawienia dokumentu księgowego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO), podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”,
 2. b) przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna – obowiązek prawny).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.

Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich.

 1. Komu możemy przekazywać dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w celu wykonania umowy lub w celu wykonania ciążącego na MKS „Juvenia” Wrocław obowiązku prawnego, w oparciu o zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.

 1. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 2.

 1. Jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy?

Osoba, której dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia. W tym celu możesz się z nami skontaktować poprzez adres email: juvenia@juvenia.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby: Międzyszkolny Klub Sportowy „Juvenia” Wrocław, ul. Borowska 1-3, 50-529 Wrocław.

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.