Kontakt

Międzyszkolny Klub Sportowy „Juvenia” Wrocław
ul. Borowska 1-3, 50-529 Wrocław
(budynek Dolnośląskiej Federacji Sportu)

Kontakt z Klubem: juvenia@juvenia.pl lub faks 71 722 79 15
(w nagłych sytuacjach tel. 502 130 200 – Wiceprezes Grzegorz Widanka)

Internet: www.juvenia.pl

NIP 896-10-04-612
KRS 0000183058 z 11.12.2003 r.
REGON 930174680

Konta bankowe – bank PKO BP SA III O/Wrocław:
– podstawowe – nr 07 1020 5242 0000 2002 0122 7388
składki i opłaty członkowskie:
     – sekcja judo – nr 97 1020 5242 0000 2102 0116 6743
     – sekcja pływania i synchro – nr 17 1020 5242 0000 2802 0142 3532

Bieżące informacje: http://www.facebook.com/JuveniaWroclaw

Mapa: